Aanvraagformulier vakantie buiten schoolvakantie

Aanvraag vakantieverlof buiten schoolvakanties
1. Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
 
2. Gegevens van de leerling(en) voor wie vrijstelling wordt gevraagd: 
Leerling 1:
Leerling 2:
Leerling 3:
3. De aanvrager verzoekt vrijstelling schoolbezoek wegens een gewichtige omstandigheid voor de periode:
Een werkgeversverklaring inzake de verhindering wegens beroep of eigen verklaring zelfstandige dient te worden bijgevoegd.
* Verplichte velden