Kinderen voelen zich gezien en gehoord en voelen zich competent.

Kinderen dragen mede verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces

We sluiten aan bij de ontwikkeling en behoeften van ieder kind.