Informatie avond peuterprogramma

Nieuwe peuter-/kleutergroep start na de kerstvakantie
 
Na de kerstvakantie beginnen we met een bijzonder project: een speciale peuter/kleutergroep. Naast een soepele overgang van peuterklas naar groep 1/2, zorgt dit er ook voor dat peuters die meer uitdaging nodig hebben, die hier ook krijgen. Zo willen we kinderen een vliegende start geven op onze school.
 
De nieuwe groep bestaat uit acht van onze oudste peuters en zestien kleuters van vier tot zes jaar. De peuters gaan vijf ochtenden in de week naar deze groep. De leerkracht van groep 1/2 en de pedagogisch medewerker van IK-OOK werken samen als een team op deze groep. Ze zorgen ervoor dat alle kinderen voldoende begeleiding én uitdaging krijgen. Juist in een groep met 24 kinderen, een leerkracht én pedagogisch medewerker is er alle aandacht voor elk kind afzonderlijk. We zijn blij dat we hiervoor van RBOB extra projectformatie hebben gekregen.  
 
Contact met ouders
Bij de samenstelling van deze eerste pilot-groep hebben we met alle betrokken ouders vooraf contact gehad. We kijken bij peuters: is dit kindje toe aan een volgende stap, aan meer uitdaging? Dan kan die instappen in de combigroep. Juist vanaf drie jaar maken kinderen een enorme (taal)ontwikkeling door. Maar kinderen gaan pas vanaf hun vierde echt naar school. Hoe eerder je kunt zorgen voor een goede ontwikkeling, sociaal en met leren, hoe beter dat is. Kleuters die juist nog wat meer zouden willen spelen, krijgen daar in deze groep ook de ruimte voor. De jonge kleuters zijn bovendien niet meer altijd de jongste en kunnen de peuters een beetje helpen. Dat is goed voor hun eigen zelfvertrouwen en sociale ontwikkeling.
 
Met plezier ontdekken en groeien
Voor ons staat op de allereerste plaats dat kinderen plezier hebben en samen kunnen ontdekken en groeien. De kinderen kunnen hier op een nieuwe manier stap voor stap groeien in hun eigen tempo. Wij geloven hier echt in. In deze eerste groep zitten nog kleuters van 4 tot 6 jaar. Als dit project slaagt, dan willen we naar een vaste groep 0/1, naast de bestaande peutergroep van IK-OOK in ons gebouw en de combigroepen 1/2.
 
Veilig en geborgen
Als Triolier en IK-OOK werken we al langer samen aan een naadloze overgang in plaats van een harde knip tussen opvang en basisschool. De peuters zijn al gewend aan het gebouw, de speelplaats, de andere kinderen. Dat maakt de overgang ook bij de andere peutergroep soepeler. Daar gaan de oudere peuters af en toe even wennen in groep 1, gewoon in hetzelfde gebouw. Een ‘warme overdracht’ is voor elk kind heel veilig en geborgen.
 
Zo houden we ouders op de hoogte
We blijven de ouders tijdens dit eerste half jaar ook extra op de hoogte houden van hoe het gaat in deze groep. Bij de peuters blijft natuurlijk het haal- en brengmoment daar geschikt voor. En de ouders van de kleuters kunnen de groep in ParnasSys volgen, waar we regelmatig nieuws plaatsen. Zij blijven uiteraard ook via de 10-minutengesprekken op de hoogte. 
 
Ook de gemeente en de medezeggenschapsraad staat achter onze plannen. Samen hebben we goede afspraken gemaakt over wet- en regelgeving.
 
Heeft u vragen? Bel, mail of kom dan even langs bij Karl Smits.