Praktische informatie groep 8
 
Leerkrachten:
 
 Pim Donkers en Sanne Heijmans
 
Gymles:
 
Dinsdag van 10.00 uur tot 12.15 uur.
Vrijdag om de week van 13.00 uur tot 14.45 uur
Kinderen nemen een gymtas mee naar school met daarin;
Korte broek, t-shirt met korte mouwen en gymschoenen.
Kinderen mogen geen sierraden dragen tijdens de gymles.
 
 
Verjaardag:
 
 
De verjaardag wordt gevierd samen met de kinderen en de leerkracht. Welke datum in overleg met de leerkracht.
Ter gelegenheid van hun verjaardag mogen de kinderen trakteren in de eigen groep.
De afgelopen schooljaren zien we steeds vaker dat kinderen naast iets lekkers, ook nog een cadeautje aan hun klasgenootjes gaven. Ook de hoeveelheid lekkers (snoep) nam gaandeweg toe.
Na overleg met de Oudervereniging zijn we tot het volgende besluit gekomen:
Als kinderen jarig zijn en ze willen trakteren kunnen zij, in overleg met hun ouders, kiezen uit onderstaande traktatiemogelijkheden:
- groente / fruit / fruitreep / fruitprikker
- stuk peperkoek / wafel / liga / evergreen
- cake(je)
- waterijsje
- zakje chips
 
Andere traktaties en/of cadeautjes worden niet meer geaccepteerd.! We hopen op uw begrip hiervoor.
 
 
Boekbespreking:
 
De kinderen in groep 8 houden allemaal een boekbespreking.
De leerkracht bespreekt dit met de kinderen.
De handleiding hiervan vindt u voor in de map van uw kind.
 
Werkstuk: Alle kinderen maken een werkstuk.
De handleiding hiervan vindt u voor in de map van uw kind.
 
 Spreekbeurt:  Alle kinderen houden een spreekbeurt.
De handleiding hiervan vindt u voor in de map van uw kind.
 
   
Huiswerk  Uitgangspunt van onze school is dat al het schoolwerk tot aan groep 6 binnen de reguliere schooltijd gemaakt wordt. Het is erg belangrijk dat kinderen zich ook ontwikkelen via niet-schoolse activiteiten en zich ontspannen met sport, spel, lezen, hobby of met andere activiteiten.
Aan de kinderen van groep 6 wordt incidenteel huiswerk meegegeven. De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen structureel huiswerk. Dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs
Samen met de leerkracht leren ze zo hoe ze op een verantwoorde wijze omgaan met huiswerk. Ook uw steun is daarbij van groot belang. Specifieke afspraken zijn vastgelegd in het beleidsstuk “ Protocol Huiswerkbeleid OBS de Triolier”. Dit beleidsstuk is opvraagbaar bij de directeur en staat ook op de website. Met de “Handreiking voor huiswerk” kunnen zowel ouders als kinderen leren hoe huiswerk op verantwoorde wijze gemaakt kan worden.
In incidentele gevallen kan, na overleg met de ouders, besloten worden om kinderen “huiswerk” mee te geven als dit de ontwikkeling van het kind ten goede komt.
In groep 8 wordt er op twee verschillende niveaus huiswerk meegegeven.

         augustus t/m februari
 • Mogelijke BK leerlingen krijgen 3 keer per week huiswerk. Maandag, woensdag en vrijdag.
 • Mogelijke MAVO/HAVO/VWO leerlingen krijgen 5 dagen in de week huiswerk.

  Bij beide niveaus komt ook nog het leerwerk voor proefwerken.
          maart en april
 • In deze periode zal er worden geoefend met Citovraagstukken ter voorbereiding op de Cito Eindtoets. Deze vraagstukken worden ook op twee niveaus aangeboden.
          maart t/m einde schooljaar
 • Er wordt extra aandacht besteed aan het  
  Engels
  onderwijs voor de HAVO/VWO leerlingen d.m.v.het oefenen van Engelse teksten op verschillende niveaus (www.digischool.nl).
  Dit doen de leerlingen zowel thuis als op school.
          mei t/m einde schooljaar

          Deze periode wordt er op drie verschillende niveaus 
          huiswerk aangeboden
 • B/K leerlingen:
  Leerwerk en evt. een werkblad op eigen niveau.
   
 • MAVO leerlingen:
  Leerwerk en een taak uit het boekje Na de Cito. Hierin staan allerlei taken van vakken die in het VO voorkomen. De leerlingen krijgen een opdracht die een week later af moet zijn. De leerlingen plannen zelf in , wanneer ze na schooltijd aan deze opdracht werken.
   
 • HAVO/VWO leerlingen:
  Leerwerk , een taak topografie en twee taken uit het werkboekje Na de Cito.
  De leerlingen krijgen twee opdrachten die een week later af moet zijn. De leerlingen plannen zelf in , wanneer ze na schooltijd aan deze opdrachten werken.
Specifiek voor deze
groep:

 
 
Hieronder vindt u een overzicht van specifieke activiteiten die plaatsvinden in groep 8:
 
Augustus / September:
•           Zwerfafval ( 6 a 7x per schooljaar )
•          Fakkelestafette
•           Week van de Pauzehap
•           kinderpostzegelactie
•           Kinderboekenweek + Nationale voorleeswedstrijd

 
Oktober:       
•           Bezoek Kamp Vught
•           Informatielessen aan de leerlingen van groep 8 over het                 
               Voortgezet Onderwijs
•           Intro Basis voor beter
•           Gastles Jongerenwerk (DIGI-pesten)
 
November:   
•           adviesgesprekken
•           Project geestelijke stromingen
•           Excursie “Project geestelijke stromingen”
             naar de RK-kerk en PC-kerk.

December:    
•           Excursie “project geestelijke stromingen”
            naar een Moskee en de Koninkrijkszaal.
•           Sinterklaas
•           Schoolbezoek VO
•           Vuurwerkcampagne
 
Januari:        
•           Open dagen Voortgezet onderwijs
 
Februari:       
•           Start EHBO-cursus
•           Bezoek Babbelz (Gastles verzorgd door de  
           Jongerenwerker)
 
Maart:
•           Leerlingen melden zich aan op het VO
•           Klassenlunch
•           Project "Wijzer door geld" inclusief gastles.

April: 
•           Gastles Vluchtelingenwerk
•           Cito Eindtoets 2017
•          
           
Mei:   
•           Excursie  in het kader van techniek
            Bezoek aan de Budelse (drukkerij)
•           Excursie  in het kader van techniek
            Bezoek aan Coca Cola fabriek
•           Seksuele voorlichting
•           Voorlichting Drugs door de jongerenwerker, een 
             ervaringsdeskundige en de politie
.

Juni/juli:        
•           Leerlingen gaan een dag naar de kleuters
•           Finale Basis voor Beter
•           Schoolkamp
•           Meester/ juffen -dag (Zwemmen bij de Zuiderpoort)
•           Optreden liedjes van de musical Mariënburght
•           Uitvoering musical
•           Jaarsluiting