Praktische informatie groep 6
 
Leerkrachten:
 
 

meester Remco (maandag t/m vrijdag)

 
 
Gymles:
 
Dinsdag van 10.30 uur tot 12.00 uur.
De oneven weken op vrijdag van 13.00 uur tot 14.30 uur.
Kinderen nemen een gymtas mee naar school met daarin:
Korte broek, T-shirt met korte mouwen en gymschoenen.
Kinderen mogen geen sieraden dragen tijdens de gymles.
 
 
Verjaardag:
 
 
De verjaardag wordt gevierd samen met de kinderen en de leerkracht. De dag van vieren graag in overleg met de leerkracht.
Ter gelegenheid van hun verjaardag mogen de kinderen trakteren in de eigen groep.
De afgelopen schooljaren zagen we steeds vaker dat kinderen naast iets lekkers, ook nog een cadeautje aan hun klasgenootjes gaven. Ook de hoeveelheid lekkers (snoep) nam gaandeweg toe.
Na overleg met de Oudervereniging zijn we tot het volgende besluit gekomen:
Als kinderen jarig zijn en ze willen trakteren, kunnen zij, in overleg met hun ouders, kiezen uit onderstaande traktatiemogelijkheden:
- groente / fruit / fruitreep / fruitprikker
- stuk peperkoek / wafel / liga / evergreen
- cake(je)
- waterijsje
- zakje chips
 
Andere traktaties en/of cadeautjes worden niet meer geaccepteerd.! We hopen op uw begrip hiervoor.
 
 
Boekbespreking:
 
De kinderen in groep 6 houden allemaal een boekbespreking.
De leerkracht bespreekt dit met de kinderen.
De planning is op de site van onze groep te vinden.
Hieronder een handleiding om het kind thuis op weg te helpen:
Handreiking voor een boekbespreking
 
 
Spreekbeurt:
 
Alle kinderen houden een spreekbeurt.
De leerkracht bespreekt dit met de kinderen.
De planning is op de site van onze groep te vinden.
Voor meer informatie klik op onderstaande link.
Handreiking voor een spreekbeurt 
 
Werkstuk: Alle kinderen maken een werkstuk.
De leerkracht bespreekt dit met de kinderen.
De uiterlijke inleverdatum wordt bekend gemaakt in de groep en via de site nadat de leerkracht de uitleg in de groep heeft gegeven.
Voor meer informatie klik op onderstaande link.
Handreiking voor een werkstuk
 
 
Huiswerk:
 
 
Uitgangspunt van onze school is dat al het schoolwerk tot aan groep 5 binnen de reguliere schooltijd gemaakt wordt.
Het is erg belangrijk dat kinderen zich ook ontwikkelen via niet-schoolse activiteiten en zich ontspannen met sport, spel, lezen, hobby of met andere activiteiten.
Aan de kinderen van groep 6 wordt huiswerk meegegeven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het leerwerk voor een toets (geschiedenis, aardrijkskunde of Biologie). Daarnaast krijgen ze wekelijks opdrachten van Nieuwsbegrip mee naar huis.
De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen structureel huiswerk. Dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs
Samen met de leerkracht leren ze zo hoe ze op een verantwoorde wijze omgaan met huiswerk. Ook uw steun is daarbij van groot belang. Specifieke afspraken zijn vastgelegd in het beleidsstuk
“Protocol Huiswerkbeleid OBS de Triolier”. Dit beleidsstuk is opvraagbaar bij de directeur en staat ook op de website. Met de “Handreiking voor huiswerk” kunnen zowel ouders als kinderen leren hoe huiswerk op verantwoorde wijze gemaakt kan worden.
In incidentele gevallen kan, na overleg met de ouders, besloten worden om kinderen “huiswerk” mee te geven als dit de ontwikkeling van het kind ten goede komt.
 
Specifiek voor deze
groep:
 
 
Bekijk de site van onze groep met regelmaat!