Praktische informatie groep 7
 
Leerkrachten:
 
 
Ellen van Gog ma-di-wo
Joyce Welters do-vrij

 
 
Gymles:
 
Dinsdag van 10.15u - 12.15u
Om de week op vrijdag van 13.00 uur - 14.45 uur.
Kinderen nemen een gymtas mee naar school met daarin;
Korte broek, t-shirt met korte mouwen en gymschoenen.
Kinderen mogen geen sieraden dragen tijdens de gymles.
Meiden met lang haar een elastiekje meenemen.
 
 
Verjaardag:
 
 
De verjaardag wordt gevierd samen met de kinderen en de leerkracht. Welke datum in overleg met de leerkracht.
Ter gelegenheid van hun verjaardag mogen de kinderen trakteren in de eigen groep.

Als kinderen jarig zijn en ze willen trakteren kunnen zij, in overleg met hun ouders, kiezen uit onderstaande traktatiemogelijkheden:
- groente / fruit / fruitreep / fruitprikker
- stuk peperkoek / wafel / liga / evergreen
- cake(je)
- waterijsje
- zakje chips
 
Andere traktaties en/of cadeautjes worden niet meer geaccepteerd.! We hopen op uw begrip hiervoor.
 
 
Boekbespreking:
 
De kinderen uit groep 7 houden allemaal een boekbespreking.
De leerkrachten bespreken dit met de kinderen.
De handleiding hiervoor zit bij het huiswerkpakket.
De planning wordt t.z.t. in de groep opgehangen.
 
 
Spreekbeurt:
 
Alle kinderen uit groep 7 houden een spreekbeurt.
De planning hiervan wordt in de groep opgehangen
 
 
Huiswerk:
 
 Uitgangspunt van onze school is dat al het schoolwerk tot aan groep 6 binnen de reguliere schooltijd gemaakt wordt. Het is erg belangrijk dat kinderen zich ook ontwikkelen via niet-schoolse activiteiten en zich ontspannen met sport, spel, lezen, hobby of met andere activiteiten.
Aan de kinderen van groep 6 wordt incidenteel huiswerk meegegeven. De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen structureel huiswerk. Dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs
Samen met de leerkracht leren ze zo hoe ze op een verantwoorde wijze omgaan met huiswerk. Ook uw steun is daarbij van groot belang. Specifieke afspraken zijn vastgelegd in het beleidsstuk “ Protocol Huiswerkbeleid OBS de Triolier”. Dit beleidsstuk is opvraagbaar bij de directeur en staat ook op de website. Met de “Handreiking voor huiswerk” kunnen zowel ouders als kinderen leren hoe huiswerk op verantwoorde wijze gemaakt kan worden.
In incidentele gevallen kan, na overleg met de ouders, besloten worden om kinderen “huiswerk” mee te geven als dit de ontwikkeling van het kind ten goede komt.
Specifiek voor deze
groep:
 
Verkeersexamen:
Het examen bestaat uit een praktisch deel (het fietsexamen), en een schriftelijk deel.
Het theorie examen wordt op donderdag 5 april 2018 afgenomen.
Het praktijk examen is op 24 april 2018
We bereiden ons hierop met de verkeersmethode voor. Een aantal weken voor het examen kunnen de leerlingen via de site van Veilig Verkeer Nederland digitaal een aantal oefenexamens doen ter voorbereiding van het schriftelijke examen.
De route voor het praktisch examen staat middels bewegwijzering het hele jaar door aangegeven. De kinderen volgen bordjes met routepijlen en laten onderweg zien dat ze de verkeersregels en borden beheersen.

 
Entreetoets (ovb):
De Entreetoets is een van de toetsen van Cito die op Nederlandse basisscholen in de bovenbouw kunnen worden afgenomen.
De Entreetoets is verdeeld in 16 taken die per taak 20 tot 30 opgaven bevatten op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden.
Deze 16 taken worden verspreid over een periode van 5 dagen afgenomen.
Voor dyslectische kinderen en visueel gehandicapte kinderen bestaan er speciale versies van de toets.

De Entreetoetsen vormen samen met de tussentijdse LVS-toetsen en de Eindtoets Basisonderwijs een compact, compleet en overzichtelijk volgsysteem. Met dit volgsysteem is een objectief beeld te vormen van de vorderingen van leerlingen.
Aan de hand van de entreetoets, het beeld van de voorgaande jaren en de werk- en leerhouding van de kinderen wordt eind groep 7 een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs gegeven.