Wat leren we in groep 4?
Rekenen: Getalbegrip
 Oriëntatie op de getallen tot en met 100
- De telrij tot en met 100 (tellen met sprongen van 10, 5 en 1)
- Opbouw van de getallen tot en met 100 (tientallen en lossen)
- Schrijfwijze van de getallen
- Contexten
- Getallen plaatsen tussen tientallen en afronden op tientallen
- Terugtellen met sprongen van 10: 92 - 82 - 72 - ...
- Het schattend plaatsen van getallen op een getallenlijn van 0 tot 100
- Het aanvullen tot een tiental (47 + ... = 50) en het afhalen van een tiental (50 – 3 =)
- Oriëntatie op getallen groter dan 100
 
Optellen en aftrekken
 - Optellen en aftrekken tot en met 20
- Verdere automatisering van het optellen, aftrekken en splitsen tot en met 10
- Optellen en aftrekken tussen 10 en 20
- Optellen en aftrekken over het eerste tiental
- Optellen en aftrekken tot en met 100
- Optellen en aftrekken met tientallen
- Optellen en aftrekken tussen de tientallen, naar analogie van het optellen en aftrekken tot en met 10 (4 + 3 = → 74 + 3 =; 8 – 5 = → 48 – 5 =)
- Optellen en aftrekken met eenheden over het tiental (38 + 5 =; 83 – 7 =)
- Optellen en aftrekken met tientallen (57 + 20 =; 94 – 10 =)
- Optellen en aftrekken over het eerste tiental
- Gevarieerde herhaling en oefening
- Afronding automatiseringstraject optellen en aftrekken over het eerste tiental
- Optellen en aftrekken tot en met 100
- Optellen en aftrekken met tientallen (57 + 20 =; 94 – 30 =)
- Optellen en aftrekken tot en met 100: alle gevallen
 
Vermenigvuldigen
- Introductie van de bewerking vermenigvuldigen
- Tafels van 10, 5, 2 en 3
- Inoefening van de tafels van 0, 1, 2, 3, 5 en 10
- Introductie en oefening van de tafels van 4 en 6
 
Geld
- Alle munten en de biljetten van 5, 10, 20, 50 en 100
- Gepast betalen en teruggeven
- Gepast betalen, terugkrijgen en het vergelijken van geldhoeveelheden
 
 
 
Tijd
- Hele en halve uren analoog en digitaal
- Jaarkalender
- Introductie van het kwartier, voorlopig alleen analoog
- Maandkalender en jaarkalender
 
Meten
- Introductie van de standaardmaten meter en centimeter
- Introductie van de standaardmaat kilogram
- Verkenning van het begrip oppervlakte
- Introductie van gram
- Introductie van de standaardmaat liter
- Inhoud van een doos bepalen
 
Meetkunde
- Spiegelen
- Blokkenbouwsels
- Tangrampuzzel
- Blokkenbouwsels en plattegronden
- Waar stond de fotograaf?
 
Taal: De volgende doelen komen aan bod:
  • Spreken en luisteren
  • Woordenschat
  • Stellen
  • Lezen
  • Taalbeschouwing
 
Leerlingen kunnen bij taalbeschouwing bij het onderdeel woord- en zinsbouw:
- samenstellingen, meervoud en verkleinwoorden herkennen en toepassen
-naamwoorden, lidwoorden, vraagwoorden en werkwoorden herkennen en toepassen
- herkennen en toepassen van zinsgrenzen: hoofdletter, punt, vraagteken
- herkennen en toepassen van zinstypen: (vertel)zin en vraagzin
Spelling De volgende categorieën komen aan bod:
- mkmm-,  mmkm-, mmkmm woorden zonder tussenklank (bv broek, struik, worst
- eer, -oor, -eur
- ei/ij
- ng en – nk
- aai, ooi, oei,
- g of ch
- sch en schr
- op het einde van een woord a, o, u, of  ee
- l/r + medeklinker met een tussenklank (bv kalf, wolk)
- uw, eeuw en ieuw
- au(w) of ou(w)
- woorden met op het einde een d
- samenstellingen met of zonder spellingprobleem
- verkleinwoorden als –tje, -pje en –je
- woorden met onbeklemtoonde e in –en, -de, -te en –er (bv derde, ruimte)
- woorden met be-, ver-, ge-
- gesloten 1e lettergreep (bv katten, biggen)
- open 1e lettergreep (bv lopen, slapen)
- v/z na een meervoudsvorm (bv dozen, raven)
Wereld Oriëntatie In groep 4 zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek samengevoegd in de methode Naut, Meander en Brandaan.
De volgende thema’s komen aan bod:
  • Opruimen
  • Speuren
  • Vieren
  • Winkelen
  • Graven
Daarnaast werken we ook nog aan de thema’s vanuit de kinderboekenweek, rodedraad, sint, schoolproject, en verkeer.