Oudercommissie

In de oudercommissie van ikOOK! zijn namens alle ouders vertegenwoordigd:
Jannie Kooken en Ilse Schoenmaekers.


In Nederland moet elke geregistreerde kinderopvangorganisatie voldoen aan een aantal voorwaarden. En daarvan is het instellen van een oudercommissie (of ouderteam). Dit is een groep van ouders/verzorgers die gebruik maken van onze kinderopvang. De taak van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van alle ouders aangesloten bij het kinderdagverblijf. De oudercommissie heeft het recht ikOOK! te adviseren over de volgende onderwerpen:
  • pedagogisch beleidsplan
  • voedingsaangelegenheden
  • risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  • prijs van de kinderopvang
  • kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.
Jannie Kooken en  Ilse Schoenmaekers vertegenwoordigen jullie als ouders. Heb je een punt wat je aan de orde wilt laten komen in de vergaderingen van de oudercommissie wat betrekking heeft op bovenstaande punten, dan kun je contact met hen opnemen.