Mei/juni:

Na de meivakantie zijn we de laatste periode van dit schooljaar in gegaan.
In deze periode worden de eind 4 citoís afgenomen en sluiten we samen het schooljaar af.

Taal
Voor taal zijn we gestart met het thema: gek. Woorden die horen bij de woordenschatlessen bij dit blok zijn: verbazen, misleiden, absurd, abnormaal, apart, mal, zot, foppen, merkwaardig, wonderlijk, het gekkenwerk, de humor, geloofwaardig, waanzinnig, niet goed snik, de nonsens, onnozel, onzinnig en verwonderen. We zijn in de blok bezig met gedichten en rijm.


Spelling
Wat spelling betreft worden er geen nieuwe categorieŽn aangeboden dit blok. Wel verkennen we lange woorden die 3 categorieŽn bevatten.

We behandelen het zelfstandig naamwoord en de lidwoorden.

Rekenen
Tijdens de rekenlessen ligt de focus op het werken met de tafeltjes, delen, geld terug geven en behandelen we wat de klok betreft kwart voor en kwart over.

We hebben een start gemaakt met het tafeldiploma. Alle kinderen hebben de tafel van 1 en 10 reeds behaald. Leerlingen die andere tafeltjes al vlot kunnen produceren kunnen dit aangeven op een lijstje in de klas en mogen dan een mondelinge test doen. Gaat dit goed, dan is het tafeltje behaald voor het tafeldiploma. Het streven is dat leerlingen bij overgang naar groep 5 de tafeltjes 1 t/m 5 behaald (en dus geautomatiseerd) hebben. In groep 5 krijgen worden de overige tafeltjes behandeld en getoetst.Wat gaan we leren in april/mei

Spelling:
We hebben al de 12 categorieŽn die in groep 4 aangeboden worden behandeld. De laatste blokken van het schooljaar gaan vooral om verdieping en het verder inoefenen.
Zo bieden we langere woorden aan en woorden waarin meerdere categorieŽn zitten.
Voor de eind 4 CITO zetten we extra in op de klankgroepenwoorden (cat. 10, zoals: lopen, zussen, eten etc) en de langermaakwoorden (cat. 8, zoals: hond, brand, krab, web etc)

Wat betreft grammatica zullen de volgende onderdelen aan bod komen:
Samenstelling, werkwoord, hoofdletters, lidwoorden en zelfstandige naamwoorden.  Smaenstellingen, hoofdletterwoorden en werkwoorden zijn in blok 3 en 4 al behandeld, het lidwoord en zelfstandig naamwoord worden hieraan toegevoegd.

Rekenen:
Wat rekenen betreft zijn we nog steeds druk bezig met het rekenen op de getallenlijn, sommen tot 100. We tellen ook steeds grotere getallen bij elkaar op. Voorbeeldsom: 36 + 23 = Ö

Bij de klok oefenen we verder met de hele en halve uren, zowel analoog als digitaal.
Ook wordt bij de analoge klok het kwartier geÔntroduceerd; kwart voor en kwart over.

De tafel van 3 wordt aangeboden, de tafel van 1,2,4, 5 en 10 worden verder geautomatiseerd.

We leren plattegronden maken en lezen van blokkenbouwsels.

Taal:
Thema 6 van taal staat in het teken van slapen
De woorden die bij dit thema worden aangeboden zijn:
de hangmat, de bedstee, het bloembed, het hemelbed, de hoogslaper, het luchtbed, de slaapbank, maf, het stapelbed, het waterbed, het beddengoed, onder zeil zijn, het dekbedovertrek, een dutje doen, knikkebollen, de kussensloop, een uiltje knappen, tukken, maffen, pitten.

Tevens behandelen we samenstellingen en uitdrukkingen die over slapen gaan enÖ smoezen!

Lezen:
Het lezen blijft speerpunt dit jaar. 15 minuten lezen bij aanvang van de dag, op dinsdag biebdag waarbij de leesboeken geruild mogen worden (na school ook boeken voor thuis lenen) en natuurlijk lekker veel voorlezen!

Op 9 april starten de poŽzie weken. Martijn (medewerker bibliotheek de Kempen) komt deze feestelijk introduceren en in de groep gaan we oefenen met het lezen van allerlei soorten gedichten.

Overig:
De projectweken zitten er weer op. Wat is er fantastisch gewerkt door alle kids! De mooie werkjes mogen mee naar huis.
Op vrijdag 20 april zijn de jaarlijkse koningsspelen. We hopen op prachtig weer en maken er, weer of geen weer, een mooie dag van!
Na de meivakantie starten we de eerste week weer samen op. In de weken daarop zullen de eind 4 CITOís worden afgenomen.

Maart

Op maandag 19 maart zijn we gestart met de projectweken: Techniek maak je samen.
In week 1 hebben we op school een drietal techniekopdrachten uitgevoerd
- solderen
- bruggen bouwen
- raketten maken

Hieronder een impressie van de opdrachten:

   
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

22 maart: excursie spark tech lab

Bij techniek hoort natuurlijk ook bouwen! En dat hebben we gedaan!
 
 
   

   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

februari/maart

Spelling:

We gaan verder met het klankgroepenwoord (categorie 10) en het langermaakwoord (categorie 8). Tevens komt de laatste nieuwe categorie van groep 4 er bij: het achtervoegsel (categorie 12).

Wat betreft grammatica zullen de volgende onderdelen aan bod komen:
Samenstelling, werkwoord en woorden met een hoofdletter. Al deze onderdelen zijn in blok 3 en 4 al aangehaald, in blok 5 gaan we deze verder uitdiepen.

Rekenen:
Wat rekenen betreft zijn we druk bezig met het rekenen op de getallenlijn, sommen tot 100.

Bij de klok oefenen we verder met de hele en halve uren, zowel analoog als digitaal.

De tafel van 4 wordt aangeboden, de tafel van 1,2, 5 en 10 worden geautomatiseerd.

Bij het rekenen met geld zijn we bezig met geld terug geven, hoe reken je uit wat je terugkrijgt?

Ook zijn we afgelopen week gestart met de weektaak rekenen.

Taal:
Thema 5 van taal staat in het teken van Hmmm lekker.
De woorden die bij dit thema worden aangeboden zijn:
bereiden, het snufje, de sfeer, het beslag, hartig, knus, prettig, het recept, voorbereiden, de voorpret, bijzonder, doorzetten, tevreden, fraai, genieten, precies, het humeur, de moed, de uitdaging en de spanning.

Tevens behandelen we woorden waar on- of niet voor past om zo een tegenstelling te maken bv: gezellig- ongezellig, aardig- onaardig

Lezen:
Het lezen blijft speerpunt dit jaar. 15 minuten lezen bij aanvang van de dag, op dinsdag biebdag waarbij de leesboeken geruild mogen worden (na school ook boeken voor thuis lenen) en natuurlijk lekker veel voorlezen!

Vanaf 05-03 gaan we aan de slag met tutorlezen

Overig:
We krijgen er een nieuwe leerling bij!
Op 28 februari komt Khloe kennismaken in onze groep. Een weekje later start zij als leerling van de Triolier en onze klas.

Vanaf vrijdag 9 maart werkt juf Tamara ook op de vrijdagen in de groep.

Via de klassenouder zijn we op zoek naar hulpouders voor de koningsspelen (26 april). Opgeven kan bij Viona.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kinderboekenweek 'gruwelijk eng!'

De Kinderboekenweek zijn we griezelig en spannend gestart, wat zagen we er eng maar ook mooi uit!
We hebben gelezen en geluisterd naar spannende verhalen. En hebben een spannende tekening gemaakt.

 
Oktober

Naast de ei-rap hebben de kinderen ook kennis gemaakt met de au-rap.
Op deze manier hopen we dat kinderen zoveel mogelijk woorden onthouden die we schrijven met de au.

De au-rap

Ook is het luchtwoord en het plankwoord aangeboden.
Luchtwoord: Korte klank + cht met ch van lucht.
behalve bij legt, ligt en zegt.
Plankwoord: daar mag geen g tussen. Of zoals de kinderen zeggen, ngk is bla bla bla.

Verder zijn we flink aan het automatiseren tot en met 10 en 20.
Sommige kinderen vinden dit nog best lastig, bij extra oefenen staan links om dit op te computer extra te oefenen.

Streetwise dinsdag 5 oktober

Tijdens deze les hebben de kinderen geleerd hoe ze veilig over kunnen steken. Ze hebben ervaren dat ze helemaal niet goed zichtbaar zijn tussen geparkeerde auto's.  Het belang van het dragen van de gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto werd geoefend met een spannende gele elektro auto.
 

September
We zijn weer begonnen en we hebben er zin in!

De kinderen hebben al heel veel geleerd in groep 4.
Schrijven in een schriftje; wat schrijf ik voor de kantlijn, op welke regels moet ik schrijven, hoe maak ik rijtje sommen in mijn rekenschrift?

Ook hebben de kinderen al verschillende spelling categorieŽn geleerd:
Hakwoord: Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
Speciaal hakwoord: Daar mag geen u tussen (berg,melk)
Zingwoord: Net als bij ding-dong (ringen, jongen)
Ei-ij:
ei. staat niet op de ei-plaat/in rap, dus korte ei.
ij: Staat niet in de ei-plaat, rap, dus lange ij.

De kinderen vinden de rap erg leuk en kunnen al veel woorden onthouden!
DE - ei-rap

Dit zijn wij: