Om (nieuwe) ouders meer zicht te geven op onze activiteiten kunt u in de activiteitengids zien welke activiteiten er zijn gepland en wat ze precies inhouden. Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u altijd bij de leerkracht terecht.

Activiteitengids obs de Triolier 2017-2018