Onze dochter Fleur gaat sinds Augustus 2013 naar De Triolier. Naar de basischool, een nieuwe mijlpaal, erg belangrijk voor Fleur, maar zeer zeker ook voor ons als ouders.
Wij hebben zowel in maart 2012 als in 2013 de open dagen bezocht van alle 3 de basisscholen in Budel, om een zo objectief mogelijk beeld te vormen van de 3 scholen. Vooraf hadden wij  geen voorkeur voor de een of de ander.
Wat er tijdens de open dagen direct uitsprong bij De Triolier:
- open sfeer waardoor je je snel op je gemak voelt
- betrokkenheid van de leerkrachten en ondersteunend personeel, de ruimte om vragen te stellen en gehoord te worden, het is tenslotte allemaal weer nieuw
- grote school, maar niet chaotisch ondanks het aantal leerlingen wat er op school zit
- op dat moment 3 kleutergroepen van +/- 20 kinderen. Dit sprak ons erg aan, maar is geen garantie daar dat afhankelijk is van het aantal kinderen wat instroomt in groep 1-2 en evenals het  aantal wat doorstroomt naar groep 3
Nu zit Fleur hier 6 maanden op school en heeft ze het erg naar haar zin. Er zijn thema's waar mee gewerkt wordt in de klas en het leuke is dat dit met de ouders vooraf gedeeld wordt zodat je er thuis ook mee aan de slag kunt. Er zijn voldoende evaluatie momenten met de leerkrachten en het initiatief vanuit de ouderraad vinden wij ook iets goeds. Het eerste gesprek van het nieuwe schooljaar was een gesprek waar de ouders aan het woord waren, hoe zien zij hun zoon of dochter, wat voor informatie kunnen zij delen met de leerkrachten zodat zij de leerling nog beter kunnen aanvoelen en begeleiden op school. Wij hebben hier meerdere ouders zeer positief op horen reageren, je voelt je betrokken bij het geheel. Het is als ouder belangrijk je betrokken te voelen zodat je zelf ook op de juiste momenten kan bijsturen en of verhaal kan halen over hoe de dingen gaan. Vooral in het begin vonden wij dat erg belangrijk, nu is het vertrouwd en heeft Fleur haar plekje gevonden.
Voor ons was met name het stukje 'extra zorg' die school kan bieden cruciaal, omdat Fleur epilepsie (absences) heeft. Haar situatie is helaas nog niet stabiel is en daardoor is ze geen doorsnee leerling. De ondersteuning die school hierin biedt stelt Fleur in staat optimaal mee te doen op een leeftijd waarop zoveel te ontdekken valt en waar ontwikkeling centraal staat. Samen met de juffen uit haar klas hebben we dagelijks zo mogelijk een korte terugkoppeling hoe de dag verlopen is.
Samengevat is onze loopbaan op De Triolier nog maar kort maar zeer zeker positief, wij voelen dat Fleur erg op haar plek is en dus zijn wij dat ook.
 
Debbie en Michel Termeer
Ouders van Fleur (groep 1-2)