Waarom De Triolier?
Ik heb zelf ook op De Triolier gezeten, toen deze net gestart was. Die school heeft voor mij als kind enorm veel betekent. Ik zie nu makkelijk terug aan mijn zoons dat ze hetzelfde gevoel hebben; veilig, vrij, een uitdagende omgeving om in samenwerking dingen te doen, bedenken en te spelen. Het kind staat centraal, en er is enorm veel ruimte voor “anders denkenden”, wat voor mij de essentie is van een brede, diverse ontwikkeling.
Onderscheidende Triolier?
Lastig zeggen, omdat je de andere scholen niet goed genoeg kent.
Sfeer?
Kindgericht, open en direct. Coöperatief. Veel ruimte. Het klinkt allemaal als marketing geblaat, maar in dit geval ervaar ik dat echt zo. Mijn kinderen gaan allemaal graag naar school. Voordat ze mochten wilden ze al graag gaan. Ondanks dat ze soms hard moeten werken en heus wel eens geen zin hebben, is het na de vakantie nooit geen probleem om weer  te starten en kijken ze uit naar het contact met de andere kinderen, vriendjes.
Betrokkenheid
Ik vind de betrokkenheid van de ouders wisselend. Sommigen hebben het erg druk en hebben misschien wat minder betrokkenheid, anderen zijn zéér betrokken. Wel heb ik sterk het idee dat bijzonder veel ouders heel erg betrokken zijn bij het leerproces en een goed contact hebben met de leraar. Onderling is er bijzonder veel betrokkenheid tussen de ouders.
Ikzelf voel me sterk verbonden met de school en de toekomst ervan. Ik vind het contact bijzonder laagdrempelig en zeer goed.  Er wordt geen onzin verkondigd, ze luisteren erg goed en proberen actief mee te denken.
Spelen
Het is fijn om te zien dat onderwijs bij De Triolier dermate spelenderwijs gaat, dat het zeker voor de kleinsten bijna niet te zien is dat er nog wat geleerd wordt hahaha. Naarmate de groepnummers groeien is er een langzame ombuiging te zien naar de meer traditioneel klassikale manier zoals deze in Nederland wordt toegepast. Ik verwacht dat er maar weinig leerlingen zijn die  tools missen voor het voortgezet onderwijs.
Samenwerken
Naar mijn idee worden er meerdere vormen van samenwerken gebezigd in De Triolier, afhankelijk van de toegevoegde waarde voor de kinderen of de stof. Dat was in mijn tijd al zo, volgens mij is dat niets veranderd
 
 
Samen leven:
Gelukkig is er in Budel nog een school die NIET de kinderen in een bepaalde levensbeschouwelijke stroming drukt. Er is ruimte en respect, voor een andere zienswijze en identiteit, beleving of geloof. Nogmaals, ik zie dat als pure rijkdom dat een kind opties krijgt voorgelegd die hij, naar eigen goeddunken, kan kiezen of laten gaan. Alleen zo kan een (klein) mens volwaardig tot ontwikkeling komen in een wereld die snel veranderd, spanningen vertoont en mogelijkheden biedt voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, en leert het om te gaan met andersdenkenden. Als mijn kinderen de toekomst zijn, dan hoop ik dat die een beetje lijkt op de visie van De Triolier. Respect, samenwerking en onderzoekend en uitdagend. Mensen als waardevolle elementen in de samenleving, voor en door elkaar. Als dat nog niet ronkend klinkt……..
 
Met vriendelijke groet,
Jan Martens