Visie en onderwijsSAMEN WERKEN
Op de Triolier maken we gebruik van elkaars kwaliteiten. We leren van en met elkaar en zijn gericht op een gezamenlijk doel.
RESPECT
Op de Triolier spelen, werken en leven we respectvol met elkaar en zijn we trots op onszelf, de ander en de school​
VERANTWOORDELIJKHEID
Op de Triolier werken we vanuit vertrouwen naar een gedeelde verantwoordelijkheid
PROFESSIONEEL                                             
Op de Triolier werken we in een professionele cultuur waarin,  op een gevarieerde wijze, vorm wordt gegeven aan doelgericht onderwijs.​
ENTHOUSIAST           
Op de Triolier streven we naar een hoge betrokkenheid. Door enthousiasme en inspiratie gaan we voor het optimale geluk van iedereen!       

De Triolier:
Daar groei je!

We zijn een plek waar kinderen en teamleden geprikkeld worden om zich te ontwikkelen op alle gebieden. We kijken naar de behoeften van de kinderen en passen onze rol als leerkracht hierop aan. De school is voor ons een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten graag komen en zich veilig voelen. Mogelijkheden, om elkaar te laten zien welke talenten we hebben ontwikkeld, worden benut. Er worden haalbare doelen gesteld voor leerlingen en teamleden. We ervaren een sterke cohesie met ouders en samenwerkingspartners en spreken wederzijdse verwachtingen naar elkaar uit.
 
We zetten elkaars kwaliteiten/talenten in, motiveren kinderen en creëren een hoge mate van betrokkenheid. We zien elkaar en blijven de “gouden cirkel” goed in het oog houden, vooral het ‘waarom’. Waar mogelijk denken we mee en nemen we samen beslissingen. De relatie met elkaar en de omgeving is belangrijk en daar bouwen we aan. We hebben een goede basis en die behouden wij.