Aanmelden

Aanmelding
  • u kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. U kunt hier het aanmeldingsformulier met bijlage downloaden en ingevuld aan ons retourneren
  • Wanneer uw kind ± 3 jaar + 10 maanden oud is nemen wij contact met u op voor een intakegesprek.
  • Indien uw kind extra onderwijsbehoeften heeft, is het noodzakelijk dat u zelf eerder contact opneemt met de Ondersteuning Coördinator (OC) 
  • Ook kan het voorkomen dat de OC contact met u opneemt om bijzondere onderwijsbehoeften te bespreken.
  • De OC bekijkt in welke groep uw kind het beste geplaatst kan worden.
Zij instroom
  • Als uw kind(eren) al een andere basisschool bezoek(t)en, wordt de aanmelding altijd door de OC in behandeling genomen.
  • Het is geen automatisme dat uw kind geplaatst kan worden, dat hangt van meerdere factoren af zoals groepsgrootte, zorg in de groep, onderwijsbehoefte van het  aangemelde kind. Neemt u daarom bij ZIJINSTROOM altijd contact op met ons.
  • De OC informeert altijd bij de school van herkomst naar de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van uw kind(eren).
  • Indien nodig kan er een termijn van 6 weken in acht worden genomen voor nader onderzoek, alvorens tot plaatsing kan worden overgegaan.
  • Het is daarom ook van belang dat u in geval van verhuizing tijdig contact opneemt met de school.