Bestuur

OBS De Triolier valt onder de verantwoordelijkheid van Regionaal bestuur Openbaar onderwijs de Kempen. RBOB De Kempen heeft als doel het in stand houden van openbare en algemeen toegankelijke scholen voor primair onderwijs in regio de Kempen en Limburg en het zorg dragen en stimuleren van kwalitatief goed onderwijs. Het kind staat daarbij centraal.

Onder Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (kortweg RBOB De Kempen), ressorteren 14 basisscholen in 11 gemeenten in de Kempen en Limburg. 

RBOB De Kempen wil een professionele dynamische organisatie zijn, die met respect en actieve tolerantie zorgt voor optimale ontplooiing van de kinderen in een inspirerende, uitdagende en veilige werkomgeving.

De organisatie van RBOB De Kempen is zodanig ingericht dat deze in staat is flexibel in te spelen op veranderingen van de omgeving. Betrokkenheid van alle geledingen, ieder in zijn eigen verantwoordelijkheid en rol, is daarvoor onontbeerlijk.

Er wordt gezorgd voor inhoudelijke en organisatorische afstemming en deskundigheid, opdat de gestelde doelen verwezenlijkt kunnen worden.