Leerling commissies

OBS De Triolier is een vreedzame school. Inbreng van kinderen vinden wij belangrijk. Daarom hebben we bij ons op school een aantal leerling commissies. Deze commissies worden meestal tijdelijk in het leven geroepen. Bijvoorbeeld als er een nieuwe methode uitgekozen moet worden. Een commissie bestaat uit kinderen van groep 3 t/m 8. Uit iedere groep kunnen dit één of meerdere leerlingen zijn. Leerlingen kunnen zichzelf opgeven voor een commissie. Vervolgens kiest de hele klas wie bij een commissie mag aansluiten. Voorbeelden van commissies die afgelopen jaar bij elkaar zijn gekomen zijn de speelplaatscommissie, de logocommissie, de schoolreiscommissie, de engelscommissie, de rekencommissie en de verkeerscommissie.
 

Leerlingcommissies die nu lopen: