Welkom!

Welkom!

Welkom!

Samenwerken

Respect

Verantwoordelijkheid

Professioneel

Enthousiast

De Triolier: Daar groei je!

OBS De Triolier is een dorpsschool in Budel waar leerlingen uit Budel zelf en de omliggende dorpen (Schoot, Dorplein en Hamont) naar toe komen. De school heeft een goede naam in het dorp en onderscheidt zich van de andere scholen door het openbare karakter. De populatie weerspiegelt de maatschappelijke omgeving van de school. Er wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem met ongeveer 250 leerlingen verdeeld over 10 groepen.

We zijn een plek waar kinderen en teamleden geprikkeld worden om zich te ontwikkelen op alle gebieden. We kijken naar de behoeften van de kinderen en passen onze rol als leerkracht hierop aan. De school is voor ons een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten graag komen en zich veilig voelen. Mogelijkheden, om elkaar te laten zien welke talenten we hebben ontwikkeld, worden benut. Er worden haalbare doelen gesteld voor leerlingen en teamleden. We ervaren een sterke cohesie met ouders en samenwerkingspartners en spreken wederzijdse verwachtingen naar elkaar uit.

We zetten elkaars kwaliteiten/talenten in, motiveren kinderen en creëren een hoge mate van betrokkenheid. We zien elkaar en blijven de “gouden cirkel” goed in het oog houden, vooral het ‘waarom’. Waar mogelijk denken we mee en nemen we samen beslissingen. De relatie met elkaar en de omgeving is belangrijk en daar bouwen we aan. We hebben een goede basis en die behouden wij.

Benieuwd geworden? Neem gerust contact op voor een rondleiding!