OV

Wie zijn we?

De oudervereniging van OBS de Triolier bestaat momenteel uit (zie foto van links naar rechts, boven):
- Esther Feron, Nicole Ouwersloot- Neijssen, Tessa van Poppel, Hadassa Somers (voorzitter), Ingrid Janssen, Lieke Soers- Aarts, Jolanda van Cranenbroek
Onder 
- Anke Harteloh (penningmeester), Birgit van Hunsel, Chiara Bartmann

De oudervereniging vertegenwoordigt alle ouders binnen de school. Lid zijn van de vereniging betekent dat u kunt meedenken en meewerken op de school van uw kind. Samen zorgen we er dan voor dat onze kinderen kunnen opgroeien in een prettig schoolklimaat. Ouders/verzorgers van kinderen die naar schoolgaan op  OBS De Triolier zijn automatisch en gratis lid van de Oudervereniging, tenzij u aangeeft dit niet te willen. Als lid heeft u stemrecht binnen de oudervereniging. Het lidmaatschap eindigt als uw kind de school verlaat.
 

Wat doen we?

De oudervereniging organiseert samen met het team bijzondere activiteiten, zoals Sinterklaas, de winterviering, Carnaval, de straatspeeldag en de Doe-dagen. Behalve regelen, knutselen en inkopen vooraf, zorgt de oudervereniging tijdens de activiteiten voor extra begeleiding, catering en logistiek. Verder overlegt de oudervereniging met het team van leerkrachten en de medezeggenschapsraad over zaken die leerlingen en ouders aangaan.
 

Hoe doen we dat?

De activiteiten die de oudervereniging organiseert worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage zorgt ervoor dat uw kind niet alleen tijdens de lessen maar ook daarbuiten een geweldige tijd beleeft op De Triolier. Daarnaast wordt uw bijdrage ingezet voor eenmalige aankopen zoals bijvoorbeeld spellen voor in de klas, aankleding van de school, enzovoort.
 

Samen met u!
 

Zonder inzet van ouders kunnen activiteiten voor uw kind niet georganiseerd worden. Daarom wordt door het team en het bestuur van de oudervereniging regelmatig een beroep gedaan op uw inzet. U kunt daarbij denken aan activiteitenbegeleiding, vervoer, etc. Houdt u daarom de oproepen op school en van uw klassenouder in de gaten!