Nieuwe Mediatoren!


Voor de herfstvakantie was de diploma-uitreiking van onze nieuwe mediatoren!
We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator.
We zijn mega trots op onze mediatoren!