Ziekmelden en verlof

Ziekmelden
Kan uw kind niet op school komen wegens ziekte of andere reden, of bent u te laat? U kunt de leerkracht van uw kind benaderen via de ouderapp Parro of bel tussen 8.00 en 8.30 uur met school: 0495-494171
 
Verlof
Wilt u om een bijzondere reden verlof aanvragen voor uw kind(eren), dan bent u volgens de leerplichtwet verplicht dit aan te vragen bij de schoolleider.
Download het aanvraagformulier bijzonder verlof hier.
Stuur het elektronisch ingevulde formulier per mail naar directie@obsdetriolier.nl
Na goedkeuring ontvangt u een getekend exemplaar.